[1]
Berezansky, Y.M., Gorbachuk, M.L., Korolyuk, V.S., Lukovsky, I.O., Marchenko, V.O., Mitropolskiy, Y.A., Nizhnik, L.P., Pastur, L.A., Samoilenko, A.M. and Sharko, V.V. 2007. Evgen Yakovich Khruslov (on his 75 th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 59, 4 (Apr. 2007), 549-550.