[1]
Dobrovol’skii, V.A., Lykova, O.B., Mitropolskiy, Y.A., Pustovoytov, M.O., Samoilenko, A.M. and Urbansky, V.M. 2006. Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 58, 4 (Apr. 2006), 564–567.