[1]
Glushchenko, A.A., Lyashko, I.I., Mitropolskiy, Y.A., Parasyuk, I.O., Samoilenko, A.M. and Samoilenko, V.G. 2004. V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on his 90th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 56, 4 (Apr. 2004), 560-561.