[1]
Litovchenko, V.A. 2002. On the Correct Solvability of One Cauchy Problem. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 54, 8 (Aug. 2002), 1067-1076.