[1]
YurevychО.V. 2001. Criteria for Invertibility of Elements in Associates. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 53, 11 (Nov. 2001), 1556-1563.