[1]
Berezansky, Y.M., Kit, G.S., Kovalevskii, A.A., Kovalev, A.M., Korneichuk, N.P., Korolyuk, V.S., Lukovsky, I.O., Mitropolskiy, Y.A., Savchenko, O.Y., Samoilenko, A.M., Kharlamov, P.V. and Khruslov, E.Y. 2000. Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 52, 11 (Nov. 2000), 1443-1445.