[1]
MamedkhanovJ.I. and JafarovS.Z. 2023. On local properties of singular integral. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 75, 5 (May 2023), 614 - 627. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v75i5.6959.