[1]
Shchehlov, M.V. 2022. Pointwise estimation of sign-preserving polynomial approximation on arcs in the complex plane. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 74, 4 (May 2022), 560 - 568. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v74i4.7057.