[1]
Motorna, O.V. and Shevchuk , V.I. 2022. On one Reverse asymptotic equality. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 74, 4 (May 2022), 572 - 576. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v74i4.7111.