[1]
Akyol, M.A. and Sayar, C. 2023. Pointwise hemi-slant Riemannian submersions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 75, 10 (Oct. 2023), 1299 - 1316. DOI:https://doi.org/10.3842/umzh.v75i10.7257.