[1]
Kofanov, V. 2023. Bojanov–Naidenov problem for differentiable functions and the Erdös problem for polynomials and splines. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 75, 2 (Mar. 2023), 182 - 197. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v75i2.7259.