[1]
Salimov, R., Vyhivska, L. and Klishchuk, B. 2023. On distortions of the transfinite diameter of disk image. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 75, 2 (Mar. 2023), 207 - 214. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v75i2.7329.