[1]
Ryazanov, V., Salimov, R. and Sevost’yanov, E. 2023. On Hölder continuity of solutions of the Beltrami equations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 75, 4 (May 2023), 511 - 522. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v75i4.7464.