[1]
Mira, C. 2024. Fractal embedded boxes of bifurcations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 76, 1 (Feb. 2024), 75 - 91. DOI:https://doi.org/10.3842/umzh.v76i1.7661.