[1]
Timokha, O.M., Motornyi, V.P., Shevchuk, I.O., Vakarchuk, S.B., Zaderei, P.V., Kofanov, V.O., Parfinovych, N.V., Romanyuk, A.S., Serdyuk, A.S. and Sokolenko, I.V. 2023. On the 100th birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 75, 8 (Aug. 2023), 1149 - 1152. DOI:https://doi.org/10.3842/umzh.v75i8.7677.