[1]
Babenko, V., Babenko, V., Kovalenko, O. and Parfinovych, N. 2023. Some sharp Landau-Kolmogorov–Nagy-type inequalities in Sobolev spaces of multivariate functions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 75, 10 (Oct. 2023), 1347 - 1353. DOI:https://doi.org/10.3842/umzh.v75i10.7680.