[1]
Makarov, V. 2024. Essays on the spectral properties of the polynomially perturbed Hermite operator . Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 76, 4 (Apr. 2024), 509 - 514. DOI:https://doi.org/10.3842/umzh.v74i4.7811.