(1)
Gryshchuk, S. V. –°ommutative —Āomplex Algebras of the Second Rank With Unity and Some Cases of Plane Orthotropy. I. Ukr. Mat. Zhurn. 2018, 70, 1058-1071.