(1)
Romanyuk, A. S.; Romanyuk, V. S.; Savchuk, V. V.; Samoilenko, A. M.; Serdyuk, A. S.; Sokolenko, I. V. Oleksandr Ivanovych Stepanets’ (on His 75th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2017, 69, 579.