(1)
Vyhovs’kaI. Y.; ZelinskiiY. B.; StefanchukM. V. Generalized Convex Sets and the problem of Shadow. Ukr. Mat. Zhurn. 2015, 67, 1658-1666.