(1)
Berezansky, Y. M.; BoichukŠž. A.; Gorbachuk, M. L.; Drozd, Y. A.; Korolyuk, V. S.; Lukovsky, I. O.; Makarov, V. L.; Nikitin, A. G.; Perestyuk, N. A.; Portenko, N. I.; Samoilenko, Y. S.; Trohimchuk, Y. Y.; Sharko, V. V.; Sharkovsky, O. M. Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on His 75th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2013, 65, 3 - 6.