(1)
Berezansky, Y. M.; Gorbachuk, M. L.; Korolyuk, V. S.; Lukovsky, I. O.; Marchenko, V. O.; Mitropolskiy, Y. A.; Nizhnik, L. P.; Pastur, L. A.; Samoilenko, A. M.; Sharko, V. V. Evgen Yakovich Khruslov (on His 75 Th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2007, 59, 549-550.