(1)
Buldygin, V. V.; Kozachenko, Y. V.; Korolyuk, V. S.; Mitropolskiy, Y. A.; Perestyuk, N. A.; Portenko, N. I.; Samoilenko, A. M.; Skorokhod, A. V. Mykhailo Iosypovych Yadrenko (On His 70th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2002, 54, 435-438.