(1)
Lukovsky , I. A.; Makarov , V. L.; Perestyuk , M. O.; Timokha , A. M.; Boichuk , O. A.; Gutlyanskii , V. Y.; Kochubey , A. N.; Motorny , V. P.; Golub , A. P.; Dzyubenko, G. A.; Kovtunets , V. V.; Nesterenko , O. N.; Romanyuk , A. S.; Serdyuk , A. S.; Torbin , G. M. Ihor Oleksandrovych Shevchuk (on His 75th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2022, 74, 439 - 442.