(1)
Lukovsky, I.; Makarov, V. L.; Boichuk, O. A.; Nikitin, A. H.; Vasylyk, V. B.; Mazko, O. H.; Plaksa, S. A.; Romanyuk, A. S. Oleksandr Mykolayovych Tymokha (to His 60th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2022, 74, 1146 - 1148.