Mukhamedov, F. M., Rahmatullaev, M. M., & Rasulova, M. A. (2020). Weakly periodic ground states for the λ-model. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(5), 667–678. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i5.1095