Gor’kavyi, V. A., & Nevmerzhitskaya, E. N. (2016). Degenerate Backlund transformation. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 68(1), 38-51. Retrieved from https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1820