Kniahina V. N., & Monakhov V. S. (2020). Finite groups with $\Bbb P$-subnormal Sylow subgroup. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(10), 1365 - 1371. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i10.2264