Berezansky, Y. M., BoichukО. A., Gorbachuk, M. L., Drozd, Y. A., Korolyuk, V. S., Lukovsky, I. O., Makarov, V. L., Nikitin, A. G., Perestyuk, N. A., Portenko, N. I., Samoilenko, Y. S., Trohimchuk, Y. Y., Sharko, V. V., & Sharkovsky, O. M. (2013). Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 75th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 65(1), 3 - 6. Retrieved from https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2400