Hryshchenko, O. Y., Klyushin, D. A., Lyashko, S. I., & Sergienko, I. V. (2012). Ivan Ivanovych Lyashko (on his 90 th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 64(11), 1568 - 1571. Retrieved from https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2681