Korolyuk, V. S., Lukovsky, I. O., & Samoilenko, A. M. (2011). Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 70th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 63(8), 1135-1136. Retrieved from https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2790