Dimitrova, I., & Koppitz, J. (2021). On relative ranks of finite transformation semigroups with restricted range. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 73(5), 617 - 626. https://doi.org/10.37863/umzh.v73i5.288