Dobrovol’skii, V. A., Lykova, O. B., Mitropolskiy, Y. A., Pustovoytov, M. O., Samoilenko, A. M., & Urbansky, V. M. (2006). Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 58(4), 564–567. Retrieved from https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3474