Kovalenko, I. N., Korolyuk, V. S., Portenko, N. I., Samoilenko, A. M., Sytaya, G. N., & Yadrenko, M. I. (2000). Anatolii Vladimirovich Skorokhod (On His 70th Birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 52(9), 1155-1157. Retrieved from https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4522