Vestfrid, I. A. (2020). Near-isometries of the unit sphere. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(4), 575-580. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i4.6049