Ashraf, M., & Ansari, M. A. (2023). $\sigma$-Centralizers of triangular algebras. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(4), 435 - 446. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i4.6924