MamedkhanovJ. I., & JafarovS. Z. (2023). On local properties of singular integral. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(5), 614 - 627. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i5.6959