Kapustyan , O. V., Stanzhytskyi , O. M., & Fartushny , I. D. (2022). Averaging method in the problem of optimal control for a perturbed parabolic equation. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(7), 973 - 979. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i7.7016