Shchehlov, M. V. (2022). Pointwise estimation of sign-preserving polynomial approximation on arcs in the complex plane. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(4), 560 - 568. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i4.7057