Motorna, O. V., & Shevchuk , V. I. (2022). On one Reverse asymptotic equality. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(4), 572 - 576. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i4.7111