Dvornyk, A. V., & Tkachenko, V. I. (2022). Frequency locking of periodic solutions to differential equations with impulsive perturbations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(7), 939 - 960. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i7.7138