Kal’chuk, I. V., & Kharkevych, Y. I. (2022). Approximation of the classes $W^{r}_{\beta,\infty}$ by generalized Abel-Poisson integrals. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(4), 507 - 515. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i4.7164