Diachenko, O. V., & Los, V. M. (2022). Regularity conditions for the solutions to some parabolic systems. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(8), 1107 - 1117. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i8.7225