Kofanov, V. (2023). Bojanov–Naidenov problem for differentiable functions and the Erdös problem for polynomials and splines. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(2), 182 - 197. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i2.7259