Salimov, R., Vyhivska, L., & Klishchuk, B. (2023). On distortions of the transfinite diameter of disk image. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(2), 207 - 214. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i2.7329