Ryazanov, V., Salimov, R., & Sevost’yanov, E. (2023). On Hölder continuity of solutions of the Beltrami equations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(4), 511 - 522. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i4.7464