Blokh, A., & Misiurewicz, M. (2024). Evolution of the Sharkovsky theorem. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 76(1), 48 - 61. https://doi.org/10.3842/umzh.v76i1.7641