Timokha, O. M., Motornyi, V. P., Shevchuk, I. O., Vakarchuk, S. B., Zaderei, P. V., Kofanov, V. O., Parfinovych, N. V., Romanyuk, A. S., Serdyuk, A. S., & Sokolenko, I. V. (2023). On the 100th birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(8), 1149 - 1152. https://doi.org/10.3842/umzh.v75i8.7677