Makarov, V., & Makarov, S. (2024). Laguerre–Cayley functions and related polynomials. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 76(3), 423 - 431. https://doi.org/10.3842/umzh.v76i3.7810