Makarov, V. (2024). Essays on the spectral properties of the polynomially perturbed Hermite operator . Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 76(4), 509 - 514. https://doi.org/10.3842/umzh.v74i4.7811